جلسه مشترک مدیران موسسه کوثر و شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص تامین زیرساختهای چند ساله ی پیش رو

در این جلسه دکتر نصیری مدیرعامل موسسه کوثر یزد نیازهای پیش بینی شده در چشم انداز توسعه کاریزبوم را مطرح کرد و در ادامه به معرفی پارک بزرگ کوه کاسه پرداخت و همکاریهای آن شرکت را جهت استفاده مردم از این پروژه عام المنفعه درخواست کرد، دکتر شیاری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان از اقدامات صورت گرفته در مجموعه کاریزبوم و پارک کوه کاسه تشکر کرد و به نقاط مثبت این مجموعه فرهنگی تفریحی توریستی اشاره کرد و در خصوص همکاری های لازم قول مساعد داد. پس از جلسه دکتر شیاری از کاریزبوم و سیستم برق رسانی این مجموعه به عنوان اولین شبکه برق رسانی زمینی در استان بازدید کرد.