جلسه مشارکت سرمایه گذاری بصورت مجازی

جلسه ای بصورت تصویری با حضور دکتر نصیری مدیرعامل موسسه کوثر و دکتر جمالی مدیرعامل گسترش سرمایه گذاری دانشگاه تهران تشکیل شد و در خصوص چگونگی سرمایه گذاری و گسترش آن بحث و تبادل نظر شد ، مقرر شد به زودی تفاهم نامه همکاری و سرمایه گذاری تنظیم و اجرا گردد.

شرکت سرمایه گذاری آرمان آتی یکی از شرکتهای بزرگ کشور است و در رزومه آن:سرمایه گذاری شهربازی هزار و یک شب ، پارک آبی کیش و چندین پروژه شاخص دیگر دیده می شود.

دکتر علی اسلامی فرزند دکتر غلامرضا اسلامی پدر علم مالی ایران است.