تکمیل رینگ روشنایی مجتمع کاریزبوم تا اواخر بهمن ماه

به گزارش روابط عمومی موسسه کوثر یزد، مهندس علی محب الخامس مسئول واحد برق مجتمع فرهنگی تفریحی گردشگری کاریزلند با اشاره به تکمیل رینگ روشنایی این مجتمع تا اواخر بهمن ماه بیان داشت: یک کیلومتر از بلوار کوثر و 500 متر از بلوار باران مجتمع فاقد روشنایی بودند که پس از برگزاری مناقصه، طرح مذکور با بیش از 100 تیربرق و صرف بودجه ای کلان در حال اجراست که حداکثر تا اواخر بهمن ماه مورد بهره برداری قرار گرفته و رینگ روشنایی این مجتمع به جهت سهولت و افزایش ایمنی در تردد مالکین تکمیل می شود.
🔹مسئول واحد برق مجتمع کاریزلند همچنین با اشاره به نقش این واحد در بهره برداری از مسیر ویژه دوچرخه سواری این مجتمع، بیان داشت: در همین راستا 4 پست عظیم 20 کیلوولت برق که در طرح مسیر دوچرخه سواری قرار داشت جا به جا و به محل مناسب دیگری انتقال داده شد تا با آزادسازی مسیر، به زودی برای اولین بار در استان یزد شاهد بهره برداری از طرح ویژه مسیر دوچرخه سواری هفت کیلومتری مجتمع کاریزلند باشیم.

[hm_sliders type=”owl_slider” id=”9280″]