تداوم فعالیت های عمرانی واحد فنی و مهندسی مجتمع کاریزبوم در شرایط برودت هوا و بارش برف

❄️تداوم فعالیت های عمرانی واحد فنی و مهندسی مجتمع کاریزلند در شرایط برودت هوا و بارش برف

🔹روابط عمومی موسسه کوثر یزد
🌐 http://ksr.ir
🆔 @ksr_ir
ℹ️instagram.com/ksr_ir