برگزاری اردوی تیم ملی دوچرخه سواری نوجوانان در مجتمع کاریزبوم

🔹به گزارش روابط عمومی موسسه کوثر یزد، اردو و مسابقات تدارکاتی تیم ملی و آماده سازی ملی پوشان دوچرخه سواری نوجوانان آقایان در رشته جاده، به منظور پشتوانه سازی تیم های ملی با حضور دوچرخه سواران، کادر فنی تیم ملی و جمعی از مسئولان کشوری واستانی در مجتمع فرهنگی تفریحی گردشگری کاریزلند برگزار شد.

🌐 http://ksr.ir
🆔 @ksr_ir
ℹ️instagram.com/ksr_ir

[hm_sliders type=”owl_slider” id=”9274″]