برنامه آبیاری قطعات باغ ویلا مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کاریزلند

برنامه آبیاری قطعات باغ ویلا مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کاریزلند
فاز1 دوشنبه ، پنج شنبه
فاز2 یکشنبه ، چهارشنبه
ساعت 8:30 الي13