باغشهر از ایده تا واقعیت (بخش پنجم)

روند تاریخی باغشهرها در ایران:
نظر به اینکه شهرهای ایرانی همیشه در معرض خطرات اقلیمی مانند سیلاب های فصلی کمبود آب و یا حتی هوای گرم و خشک بوده اند اما همیشه ایرانیان توانسته اند بر مشکلات فائق آمده، شرایط اقلیمی نامطلوب را در اختیار خود گرفته و شرایط بهتری تبدیل کند از نمونه های این مورد می توان به وجود نوار سبزی از باغ ها و مزارع در گرداگرد شهر ها اشاره کرد.

بررسی اسناد تاریخی نشان می دهد که باغشهر ایرانی در طول تاریخ توسعه یافته و در دوران صفوی در شهرهایی نظیر قزوین و اصفهان به اوج خود رسیده است، از دیگر باغشهرهای ایرانی می توان به باغ شهرهایی در شیراز، طبس، میبد اشاده کرد.

در سال 1387 سرپرست وزارت کشور از تامین مسکن به شکل ویلا در اطراف شهرها (باغ شهر) خبرداد در همان زمان شورای عالی مسکن تصویب نمود که اولین باغ شهر کشور در تهران کلید بخورد و بر این اساس پیشنهاد گردید زمین های دولتی در مناطق لواسان و دماوند در قالب باغ شهر به مزایده گذاشته شود.
مهم ترین هدفی که از احداث باغ شهرها از طرف دولت وقت بیان شد خروج تقاضای سرمایه ای از بازار مسکن به سمت این پروژه ها بود تا بدین طریق سوداگری در بازار مسکن به نفع تقاضای واقعی از بین برود.

ادامه دارد . . .