باغشهر از ایده تا واقعیت (بخش ششم)

هاوارد معتقد به ایجاد باغشهرهایی در اطراف شهرهای بزرگ بود، به گونه ای که جمعیت و صنعت از این شهرها خارج گردند.


به عبارت دیگر، هاوارد به انتقال صنایع برای انتقال محل سکونت عقیده داشت.
با بررسی وضعیت شهرهای جدید در کشور، میتوان بیان نمود که برنامه ای جامع برای انتقال صنایع از مادرشهرها به شهرهای جدید صورت نپذیرفته است.

از طرفی تغییر الگوی شهرسازی به سمت استفاده کردن از زمین ها و باغستان های حومه شهرها و احداث باغ شهرهای تشکیل شده از واحد های ویلایی با توجه به شرایط کشورمان در مورد کمبود مسکن، آسیب دیدن زمین های کشاورزی، تنفس گاه های حومه شهرها ، سواستفاده برخی افراد و گروه های زمین خواری نگرانی های گسترده ای را موجب می شود.

ادامه دارد . . .