باغشهر از ایده تا واقعیت (بخش سوم)

باغ شهر کوریتیبا برزیل
یکی از نمونه های موفق باغ شهر در جهان شهر کوریتیبا برزیل می باشد.


ارتفاع این شهر 1000 متر بالاتر از سطح آب های آزاد جهان است و به ندرت پیش می آید که سرمای سخت و بارش برف در آن روی دهد.
برخی می گویند که کوریتیبا اولین شهر پایدار در جهان است.شهری که امروز 1.7 میلیون نفر جمعیت دارد تا چهل سال پیش یک شهر کوچک و زراعی بوده است.
در سال 1971 شهردار وقت شهر جیم لرنر تصمیمی گرفت که آغاز تحولات شهر شد.
این شهر به خاطر موقعیت جغرافیایی که در آن ساخته شده منطقه ای سیل خیز است و این مشکلی است که مردم همواره با آن مواجه می شوند.
لرنر تلاش کرد تا راه حلی برای این مسئله پیدا کند.
اما تصمیم هوشمندانه او چه بود؟
او تصمیم گرفت به جای اینکه هزینه های هنگفتی را برای مهندسی کردن راه و یا بستن سد سر راه این آب ها خرج کند، یک کمربندی سبز وسیع دور تا دور شهر بکشد.
بدین گونه او نه تنها مشکل سیل را حل می کرد و مردم شهر را از این دردسر همیشگی نجات می داد بلکه فضای سبزی فوق العاده نیز شکل می گرفت که انسان ها و انواع و اقسام موجودات می توانستند از آن استفاده کنند.
به خاطر این طرح اجرایی امروز برای هرکسی که در این شهر زندگی میکند 50 متر زمین سبز وجود دارد و این چیزی بیشتر از استانداردهای جهانی است.
این در حالی است که طی کمتر از 20 سال جمعیت شهر افزایش فوق العاده را شاهد بوده و تبدیل به هشتمین شهر پر جمعیت کشور برزیل شده است.

ادامه دارد . . .