باغشهر از ایده تا واقعیت (بخش آخر)

در پایان نتیجه میگیریم باغشهرها نه تنها عامل گسترش محیط زیست و تغییر شرایط آب و هوایی هستند بلکه میتوان از آنها به عنوان عامل اصلی گسترش حیات و ایجاد روحیه ای سلامت در بین مردمِ شهر یاد کرد.


باغشهرها مکان زیست نیکوتری را روی زمین به بشر وعده می دهند.
با توجه به اینکه شهرها در معرض خطرات اقلیمی مانند سیلاب های فصلی، کمبود آب و یا حتی هوای گرم و خشک هستند این تنها راه حل برای ایجاد آرمان شهری است که در مرتفع سازی این مشکلات و دیگر خطرات به یاری انسان ها می شتابد.
نا گفته نماند که خلق و حفظ فضای سبز باعث پایداری و سازگاری بیشتر با محیط زیست و پیمانی برای بقای زندگی است.