امضا تفاهم نامه انتقال آب از دریای عمان به یزد و اصفهان

امضا تفاهم نامه انتقال آب از دریای عمان به یزد و اصفهان
با حضور استانداران یزد و اصفهان در خصوص انتقال آب از دریای عمان مقرر گردید موسسه کوثر یزد و شرکت انتقال آب اصفهان عهده دار این تصمیم مهم شوند.
در پایان جلسه مدیران عامل دو مجموعه و استانداران دو استان تفاهم نامه همکاری را امضا کردند.
دکتر نصیری مدیرعامل موسسه کوثر یزد ضمن تشکر از استاندار یزد و مسولین مرتبط با این موضوع ، این اقدام را یکی از مهمترین تصمیمها برای آینده یزد دانست و گفت موسسه کوثر یزد مدتهاست پیگیر این اتفاق مهم است و در این زمینه مطالعات و اقداماتی نیز انجام داده است.