افتتاح مسیر دوچرخه سواری

یزد/کاریزبوم
بنا به گزارش روابط عمومی:
مسیر دوچرخه سواری کاریزبوم
23 بهمن ماه 1399 با حضور استاندار و مسئولان استانی افتتاح خواهد شد.