اضافه برداشت‌ از چاه‌های آب زیرزمینی بیشتر از آمارهای موجود است

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان هرمزگان با اشاره به اینکه به نظر می‌آید آمار اضافه برداشت‌ها از چاه‌های آب زیرزمینی دقیق نیست، گفت: باید نظارت و کنترل قوی‌تر و دقیق‌تری در این زمینه صورت بگیرد.

هوشنگ ملایی در نشست خبری با موضوع طرح احیا و تعادل بخشی اظهار کرد: باید به‌صورت جدی در بحث اضافه برداشت‌ها از چاه‌های آب زیرزمینی، ورود کرد و نظارت و کنترل قوی‌تر و دقیق‌تر شود.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌آید آمار اضافه برداشت‌ها از چاه‌های آب زیرزمینی دقیق نیست، افزود: شواهد حاکی از آن است که برداشت‌های بیشتری از دشت‌ها صورت می‌گیرد که بسیار خطرساز هستند و گشت‌های نظارت و کنترل باید بازرسی‌هایشان را بیشتر و قوی‌تر کنند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان هرمزگان اضافه کرد: مشاوران باید در زمینه‌های کاری خود آسیب‌شناسی کنند و اشکالات موجود را اطلاع دهند و در راستای رفع اشکالات موجود پیشنهادات و راهکارهای منطقی ارائه دهند.

ملایی با تأکید بر اهمیت طرح احیا و تعادل بخشی تصریح کرد: با توجه به وضعیت اعتبارات و بودجه کشور، طرح احیا و تعادل بخشی باید تبدیل به یک طرح خود درآمد شود و ما طوری برنامه‌ریزی کنیم که اعتبارات لازم برای اجرای این طرح از اجرائیات خود طرح تأمین شود و به سوی درآمدزایی برویم.

وی با بیان اینکه اگر اشکالاتی در نحوه جریمه متخلفان وجود دارد باید با کمک و پیشنهادات مشاور حل شود و شرکت مشاور راهکارهای صحیحی را ارائه دهد، خاطرنشان کرد: ما به دنبال جریمه کردن کشاورزان نیستیم و امیدواریم روزی برسد که در آن جریمه و تخلفی در حوزه منابع آبی صورت نگیرد.