احداث جاده سلامت توسط موسسه کوثر

با احداث این جاده دسترسی به پارک در حال احداث کوه کاسه راحت تر خواهد بود ، در این جاده مکانی امن و ایمن برای پیاده روی و دوچرخه سواری در نطر گرفته شده است.