آیا هر آبی برای آشامیدن مناسب است ؟

آیا هر آبی برای آشامیدن مناسب است ؟

آبی برای آشامیدن مناسب است که عوامل فیزیکی ، شیمیائی ، بیولوژیکی و رادیونوکلوئیدی آن در حدی باشد که مصرف آن عارضه سوئی در کوتاه مدت و یا درازمدت در مصرف کننده ایجاد ننماید .

آب برای آشامیدن باید بی رنگ ، بی بو ، فاقد طعم ، شفاف ، فاقد عناصر شیمیائی مضر و عوامل بیماری زا در آن وجود نداشته باشد .

زیاد بودن بعضی مواد باعث اختلال در سیستم بدن( نیتریت ، نیترات ، سولفات ، کلرور و ….)می شود همچنین کم بودن بعضی از مواد و عناصر شیمیائی در آب باعث ایجاد بیماری می شود ( ید ، فلوئور )

همانطوری که بیان شد سلامتی انسان بیشتر از هر چیزی به آب سالم و بهداشتی بستگی دارد و اساساً حیات انسان در گروه وجود آب سالم است.

وجود آب و در دسترس بودن آن نقش عمده ای در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و نحوه زیست انسان دارد.

استاندارد بالای زندگی همراه با مصرف بالای آب سالم است.آماری که سازمان بهداشت جهانی WHO منتشر کرده که بسیار جالب است و نقش زیست محیطی اب را نشان می دهد.

سالیانه حدود ۸ میلیون کودک زیر ۵ سال در کشورهای جهان سوم به جهت فقدان آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی دفع فاضلاب تلف می شوند .در کشورهای جهان سوم ۸۰% کل بیماریها و ۳۳% مرگ و میرها به دلیل استفاده از آبهای آلوده می باشند و به طور متوسط ۱۰% وقت مفید هر فرد برای درمان بیماریهای ناشی از آلودگی آب مصرف می شود.

۱/۱ میلیارد نفر از مردم جهان به منابع آب سا لم و ۴/۲ میلیارد نفر به بهداشت مناسب و خوب دسترسی ندارند . در کشورهای توسعه یافته جهان ارتباط بین آب ، بهداشت و سلامت یک امر مسلم و بدیهی است . اما برای اکثریت کشورهای کمتر توسعه یافته دستیابی به آب سالم و کافی یک مبارزه روزمره است . در حدود ۴۰% از ۴۰۰ میلیون دانش آموز مدارس به کرم های روده ای مبتلا هستند و اسهال حاصل از فقر بهداشتی و بهسازی محیط ، مسئول متجاوز ار ۲ میلیون مرگ در سال است .