آغاز عملیات اجرایی 5 پروژه بزرگ در کاریزبوم و نشست خبری

آغاز عملیات اجرایی 5 پروژه بزرگ در کاریزبوم و نشست خبری

1.احداث مسجد امام حسین(ع) به مساحت 1698 متر مربع
2.احداث مخزن متعادل ساز و خط انتقال پساب
3.پروژه گازرسانی اراضی سرمایه گذاری
4.احداث محور پیاده تفرجگاهی به طول 2000 متر
5.مجتمع گردشگری_خدماتی به سرمایه گذاری 820 میلیارد ریال توسط شرکت ثمین گستر