آب ارزنده ترین هدیه ی خداوند

آب ارزنده ترین هدیه ای است که خداوند متعال به موجودات زنده ارزانی داشته است . آب منشاء حیات و سرآغاز زندگی همه موجودات زنده است . آب عنصر اصلی سازنده جهان هستی است . آب تنها ماده ای است که در طبیعت به هر سه حالت جامد ، مایع و گاز وجود دارد .

آب املاح و مواد معدنی مختلفی دارد که بر حسب مواد طعم و مزه اش بسیار متفاوت است. آب حلال بسیار خوبی است ، چگالی بالائی دارد و جالب است بدانید آب وقتی یخ می زند چگالی آن کاهش می یابد .

گرمای تبخیر آب بالاست ، یعنی برای تبدیل مقدار کمی آب به بخار، گرمای زیادی لازم است . این خاصیت برای بدن انسان بسیار با اهمیت است . گرمای اضافی بدن با تبخیر مقدار کمی آب از بدن از طریق عرق کردن ازمنافذپوست کاسته می شود . بسیاری از واکنش های شیمیائب تنها در حضور آب انجام می شود . آب در بیشتر فرآیندهای متابولیسمی بدن نقش حیاتی دارد . هنگام گوارش غذا مقادیر قابل توجهی آب مورد استفاده قرار می گیرد.

۷۰% وزن بدن را آب تشکیل می دهد . برای درست عمل کردن سیستم بدن روزانه به ۱ تا ۸ لیتر آب نیاز داریم . البته این میزان آب بستگی به مقدار فعالیت بدن ، دمای محیط ، رطوبت و دیگر عوامل دارد . از کل آب موجود در جهان ۹۷% در اقیانوسها و دریاهاست و میزان آب شیرین ۳% یاقی مانده می باشد که تنها کمتر از ۱% کل آب شیرین موجود در جهان قابل دسترسی است وبقیه در یخچالها و نواحی قطبی وجود دارد که فعلاً قابل دسترسی نیست.

چرا آب مهم است؟

آب يکي از مهم ترين موادشيميايي و مايع حياتي است که بدون آن ادامه زندگي جانداران ممکن نيست.
آب حدود ۶۶ تا ۸۵ درصد وزن بدن انسان ها را تشکيل مي دهد.
بسياري و از جانداران و آبزيان به وي‍ژه ماهي ها براي ادامه حيات به آب نياز دارند.
گياهان بخش اعظم نيازهاي غذايي خود را بصورت محلول توسط ريشه جذب مي کنند.
بسياري از واکنش هاي شيميايي و سوخت وساز در بدن ما و حيوانات همگي در محيط هاي آبي انجام مي شود.
از آب به عنوان يک سيال براي انتقال گرما، گرم کردن محل کار و زندگي، خنک کردن دستگاه ها و موتور اتومبيل ها استفاده مي شود.
از آب به عنوان نيروي محرکه جهت به حرکت در آوردن توربين هاي بخار و توليد برق استفاده مي شود.

توزیع آب در سطح زمین

حدود &frac۳۴; سطح زمين را آب فرا گرفته است. بر اساس بررسي هاي موجود مي توان تقسيم بندي زير را ارائه نمود:

درياها و اقيانوس ها ۸۳/۵۱ درصد

آبهاي زيرزميني غير قابل استفاده ۱۵/۴۵ درصد

يخ هاي قطبي ۱/۰۰۷ درصد

رودخانه ها ۰/۰۱۵ درصد

آب هاي زيرزميني قابل استفاده ۰/۰۱۵ درصد

رطوبت اتمسفر ۰/۰۰۰۸ درصد

بدين ترتيب مي توان گفت که حدود ۰/۰۳ درصد منابع آب شيرين قابل استفاده مي باشد.

منابع آلوده کننده آب

فاضلاب هاي شهري
پساب هاي صنعتي
پساب هاي داغ نيروگاهي
کودهاي شيميايي
حشره کش ها و سموم ضد آفت هاي گياهي
مواد نفتي و روغني
شوينده هاي ساختگي
باکتري ها و عوامل بيماري زا
مواد پرتوزا
ذرات معلق و رسوبات

مصرف آب در بخش های مختلف صنعت

بخش های مختلف صنعت، از مصرف کننده های عمده آب در هر کشور است. آب مصرفی در صنایع گوناگون، به طور عمده برای موارد زیر استفاده می شود:

تغذیه دیگ های بخار
تولید مواد و فراورده های شیمیایی
خنک کردن دستگاه ها
توليد بخار

– مصرف سالانه آب در بخش های صنعت در جهان به حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب می رسد.