احداث کانال دره زنجیر و ابنیه فنی وابسته به آن و پل ورودی

توضیحات :

 1. ادامه اجرائی خیابان شماره 3 از کیلومتر 000+2 الی 700+2
 2. احداث کانال هدایت آب اصلی قنات خیرآباد به طول 2/186 کیلومتر
 3. ادامه عملیات باقی مانده احداث کانال دره زنجیر از کیلومتر 000+0 الی 725+1 و رسوب گیر
 4. پل تقاطع و خیابانهای 2 و 8
 5. احداث کانال بتنی از کیلومتر 652+4 الی 626+5
 6. پلهای ورودی واحدهای فاز یک و دو

شرکت ناورود
  • عنوان پروژه: احداث کانال دره زنجیر و ابنیه فنی ، پل ورودی ،احداث ادامه خیابان 3 و میدان تقاطع خیابان های 2 و 8
  • کارفرما: موسسه کوثر یزد
  • پیمانکار:شرکت ناورد
  • محل اجرا:مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کاریزلند
  • شروع پروژه:1394/10/15
  • پایان پروژه:1394/10/15
  • درصد پیشرفت:100
  • مشاور:مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
  • احداث کانالاحداث کانال دره زنجیر و ابنیه فنی وابسته به آن، پل ورودی واحدهای فاز 1 و 2، احداث ادامه خیابان 3 و میدان تقاطع خیابانهای 2 و 8 اراضی مجتمع فرهنگی، تفریحی و توریستی کوثر یزد
 • 100 پیشرفت پروژه
  2334 زمان قرارداد-روز
  1 گرید شرکت

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *