طراحی و اجرای کامل راه دسترسی و معابر داخلی اراضی اسکان موقت 2 و شبکه های آب شرب و کشاورزی

طراحی و اجرای کامل راه دسترسی و معابر داخلی اراضی اسکان موقت 2 و شبکه های آب شرب و کشاورزی

توضیحات :

طراحی شامل تهیه پروفیل عرضی، طولی و پلان مسیر

 تهیه نقشه های اجرایی

 پیاده کردن نقشه های اجرایی مصوب

 برداشت خاک نباتی، خاکبرداری و آماده سازی بستر خیابانها

 اجرای لایه های خاکریز، سابگرید باندهای سواره روی خیابانها

 اجرای سنگ جدول طرفین باندهای سواره رو خیابانها

 اجرای لایه های اساس و زیراساس

 اجرای لایه آسفالت بیندر

 اجرای شبکه های آب شرب و کشاورزی

سازمان همیاری شهرداریهای یزد
  • عنوان پروژه:طراحی و اجرای کامل راه دسترسی و معابر داخلی اراضی اسکان موقت 2 و شبکه های آب شرب و کشاورزی
  • کارفرما: موسسه کوثر یزد
  • پیمانکار: سازمان همیاری شهرداریهای یزد
  • محل اجرا:مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کاریزلند
  • شروع پروژه:1393/03/30
  • پایان پروژه:1395/04/14
  • درصد پیشرفت:100
  • مشاور:مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
  • طراحی و اجرای کامل راه دسترسی و معابر داخلی اراضی اسکان موقت 2 و شبکه های آب شرب و کشاورزی
 • 100 پیشرفت پروژه
  744 زمان قرارداد-روز
  1 گرید شرکت

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *