حوزه مدیریت

غلامرضا پور فلاح غلامرضا پور فلاح مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
غلامرضا پور فلاح مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره جزئیات پروفایل
علي اكبر جعفري ندوشن علي اكبر جعفري ندوشن عضو غیر موظف هیئت مدیره
علي اكبر جعفري ندوشن عضو غیر موظف هیئت مدیره جزئیات پروفایل
کاظم فرهمند کاظم فرهمند عضو غیر موظف هیئت مدیره
کاظم فرهمند عضو غیر موظف هیئت مدیره جزئیات پروفایل
علی افخمی علی افخمی مشاورمدیرعامل درامورسرمایه گذاری
علی افخمی مشاورمدیرعامل درامورسرمایه گذاری جزئیات پروفایل
محسن طالبی محسن طالبی مدیر روابط عمومی
محسن طالبی مدیر روابط عمومی اداره کردن وظايف و شناسايي و ايجاد، حفظ و نگهداري روابط مطلوب، بين سازمان و جامعه جزئیات پروفایل
مسلم بیگی مسلم بیگی مسئول واحد حقوقی
مسلم بیگی مسئول واحد حقوقی برقراري ارتباط با مراجع حقوقي و قضايي جهت پيگيري و انجام وظايف محوله و انعکاس نظرات اين مراجع در زمينه ­هاي مرتبط با وظايف سازمان به واحدهاي ذيربط جزئیات پروفایل
محمد نمازی محمد نمازی فناوری اطلاعات
محمد نمازی فناوری اطلاعات مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه جزئیات پروفایل
احسان باستانی احسان باستانی مسئول دفتر مدیر عامل
احسان باستانی مسئول دفتر مدیر عامل مسئولیت هماهنگی تمامی برنامه های مدیر عامل و ارتباط مدیریت با ارباب رجوع جزئیات پروفایل

حوزه مالی و اداری

مجید نصیری مجید نصیری مدیر مالی و اداری
مجید نصیری مدیر مالی و اداری مسئوليت مستقيم كليه فعاليتهاي اداري ، پرسنلي، مالی و نقليه موسسه کوثر یزد جزئیات پروفایل
رضا رضائی رضا رضائی مسئول حسابداری
رضا رضائی مسئول حسابداری برنامه ریزی ، هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی شـرکت در چهارچوب مقررات ، قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب جزئیات پروفایل
نادر رضائی نادر رضائی مسئول امور اداری
نادر رضائی مسئول امور اداری جزئیات پروفایل
محسن آراسته محسن آراسته مسئول امور قراردادها
محسن آراسته مسئول امور قراردادها انجام تشریفاتی از قبیل مناقصه یا مزایده و ترتیبات در حقوق و قراردادهای اداری جزئیات پروفایل
مهدی اکبری مهدی اکبری کارشناس حسابداری
مهدی اکبری کارشناس حسابداری جزئیات پروفایل
رضیه باقیان رضیه باقیان کارشناس حسابداری
رضیه باقیان کارشناس حسابداری جزئیات پروفایل
اکرم ابوئی اکرم ابوئی مسئول دبیرخانه
اکرم ابوئی مسئول دبیرخانه اداره امور دفتری سازمان بر اساس روش‌های تدوین شده و معین و عهده دار گردش مکاتبات و مراسلات اداری جزئیات پروفایل

حوزه سرمایه گذاری و بازرگانی

محمد رضا محمدی محمد رضا محمدی مدیر سرمایه گذاری و امور بازرگانی
محمد رضا محمدی مدیر سرمایه گذاری و امور بازرگانی مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها به منظور رسیدن به اهداف مشخصی از سرمایه‌گذاری جزئیات پروفایل
زهره طاهر نژاد زهره طاهر نژاد مدیر فروش
زهره طاهر نژاد مدیر فروش مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها به منظور رسیدن به اهداف مشخصی از سرمایه‌گذاری جزئیات پروفایل
مهدی حرآبادیان مهدی حرآبادیان کارشناس فروش
مهدی حرآبادیان کارشناس فروش جزئیات پروفایل
رقیه رضائی رقیه رضائی مسئول دفتر کارگزاری کوثر
رقیه رضائی مسئول دفتر کارگزاری کوثر ارائه خدمات تحت نظارت شهرداری یزد :
– صدور پروانه
– تفکیک
– تغییر کاربری
– عدم خلافی
– پایان کار
– پاسخ نامه ها و استعلامات
جزئیات پروفایل
سیده صفورا علوی سیده صفورا علوی کارشناس واحد سرمایه گذاری
سیده صفورا علوی کارشناس واحد سرمایه گذاری فعالیت در امر تسهیل و افزایش میزان فروش جزئیات پروفایل
ابوالفضل اقتصادی ابوالفضل اقتصادی مسئول دفتر سرمایه گذاری
ابوالفضل اقتصادی مسئول دفتر سرمایه گذاری ارائه خدمات خرید و فروش به متقاضیان و مراجعه کننده ها به موسسه کوثر یزد جزئیات پروفایل

حوزه فنی و مهندسی

ناصر مساح ناصر مساح مدیر فنی مهندسی
ناصر مساح مدیر فنی مهندسی نظارت مستمر و عاليه بر روند اجراي پروژه هاي مصوب ساليانه جزئیات پروفایل
سید ضیاء راسخی نیا سید ضیاء راسخی نیا کارشناس فنی
سید ضیاء راسخی نیا کارشناس فنی جزئیات پروفایل
زهرا زارع زهرا زارع کارشناس فنی
زهرا زارع کارشناس فنی جزئیات پروفایل
مهران غفوری کارشناس و مسئول آرشیو فنی
مهران غفوری کارشناس و مسئول آرشیو فنی جزئیات پروفایل
حسین فلاح پور مسئول دفتر مدیر فنی مهندسی
حسین فلاح پور مسئول دفتر مدیر فنی مهندسی جزئیات پروفایل
سید رضا کمال آبادی مسئول بهره برداری
سید رضا کمال آبادی مسئول بهره برداری جزئیات پروفایل
سید علیرضا کلانتری کارشناس فنی
سید علیرضا کلانتری کارشناس فنی جزئیات پروفایل
مهدی دهستانی مشاور فضای سبز
مهدی دهستانی مشاور فضای سبز جزئیات پروفایل
امیر حسین بحری مشاور نقشه برداری
امیر حسین بحری مشاور نقشه برداری انجام خدمات تحويل زمين و كنترل نقشه هاي مجتمع فرهنگي تفريحي توريستي کاریزلند يزد جزئیات پروفایل
ذبیح اله کافی مدیر پروژه تصفیه خانه تکمیلی
ذبیح اله کافی مدیر پروژه تصفیه خانه تکمیلی جزئیات پروفایل