استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

 
 
کد سند:    
فروش کابل های فشار قوی و فشار ضعیف و اقلام برقی
مشخصات آگهی
 موضوع:فروش اقلام برقی
تشریح:

مقادیری از کالای مازاد موسسه شامل کابل های فشار قوی و فشار ضعیف و اقلام برقی مازاد که از طریق مزایده به فروش میرسد

واحد منتشر کننده:امور قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کاریزلند
تضمین مورد نیاز:10%
محل بازگشایی:مجتمع کاریزلند
احتمال تمدید مهلت:خیر
نام روزنامه:مناقصه و مزایده ،بشارت،پیمان
هزینه دریافت اوراق:رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:1397/01/22
تاریخ آغاز:1397/01/23
تاریخ پایان:1397/01/30
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:1397/02/10
تاریخ اعلام نتایج:1397/02/21
 
دریافت اسناد آگهی 
 تعداد بازدید: 111