استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

 
 
کد سند:    
فروش کابل های فشار قوی و فشار ضعیف و اقلام برقی
مشخصات آگهی
 موضوع:فروش اقلام برقی
تشریح:

مقادیری از کالای مازاد موسسه شامل کابل های فشار قوی و فشار ضعیف و اقلام برقی مازاد که از طریق مزایده به فروش میرسد

 

 

با سلام

احترماً  به موجب این آگهی آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده اقلام برقی مازاد تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 31/02/1397 تمدید می گردد.

ضمناً زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز سه شنبه  01/03/1397 خواهد بود.

مقتضی است به منزله اطلاع از این آگهی مراتب در ذیل نامه توسط صاحبان امضای مجاز تعهد آور آن شرکت امضاء و مهر شده و در پاکت ب ارائه فرمایید.

واحد منتشر کننده:امور قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کاریزلند
تضمین مورد نیاز:10%
محل بازگشایی:مجتمع کاریزلند
احتمال تمدید مهلت:خیر
نام روزنامه:مناقصه و مزایده ،بشارت،پیمان
هزینه دریافت اوراق:رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:1397/03/06
تاریخ آغاز:1397/03/03
تاریخ پایان:1397/03/08
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:1397/03/08
تاریخ اعلام نتایج:1397/03/10
 
دریافت اسناد آگهی 
 تعداد بازدید: 458