استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب


 

نام گروه:مزایده

شماره سندموضوعنوع آگهیواحد منتشر کنندهمهلت ارسال سندتعداد بازدید 
فروش اقلام برقی مزایده یك مرحله‌ایامور قراردادها1397/03/08 345

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/23

بازدید:345