استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

 

گلستان (300 هکتاری دروازه قرآن یزد)
تعداد بازدید:1515
دیدگاه کاربران