استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

 

احداث کانال دره زنجیر و ابنیه فنی وابسته به آن ، پل ورودی واحدهای فاز یک و فاز 2، احداث ادامه خیابان 3 و میدان تقاطع خیابانهای 2 و 8
تعداد بازدید:656
دیدگاه کاربران