استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

 


رئیس هیئت امناء موسسه کوثر یزد تغییر کرد

 


تاریخ ثبت: 1396/08/14

 

جناب آقای مهندس زمانی قمی به عنوان استاندار یزد انتخاب شدند. و طبق ماده 10 اساسنامه موسسه کوثر یزد ، استاندار یزد به عنوان رئیس هیئت امناء موسسه قرار می گیرند.  

مختصر رزومه ای از فعالیت های ایشان

 

 

 


منبع خبر:            تعداد بازدید: تعداد مطالعه:263