استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

 


واگذاری انشعاب آب کشاورزی

 


تاریخ ثبت: 1396/03/29

 

واگذاری انشعاب آب کشاورزی  

از کلیه مالکین فاز یک مجتمع کوثر که حصار کشی آنها توسط موسسه کوثر در دست اقدام می باشد دعوت بعمل می آید جهت تکمیل مدارک مربوط به واگذاری انشعاب آب کشاورزی  با در دست داشتن نسخه قرارداد واگذاری و کارت ملی مالک به مدیریت بهره برداری مجتمع واقع در باغشهر مراجعه نمایند.

 

پیرو اطلاعیه های قبلی در ارتباط با چگونگی واگذاری آب شرب و بهداشت ضمن عذر خواهی از تاخیر بوجود آمده بدلایلی که ذیلاً عنوان می گردد و نفع مشتری خواهد بود جلسه ای با حضور مدیر عامل محترم موسسه کوثر و مدیر عامل محترم آبفا تشکیل و مقرر گردید
1- به منظور تسریع در امور اداری ضمن مراجعه متقاضی به امور مشترکین ناحیه 2 یزد واقع در بلوار بسیج بدون مراجعه به دفتر پیشخوان و یا دفتر کارگزاری آن امور راساً اقدام لازم بعمل آورد.
2- هزینه نصب انشعاب بدلیل اتصالاتی که قبلاً توسط موسسه انجام شده است کاهش داده شود.
3- حق انشعاب بدلیل اجرای کامل زیر ساخت ها توسط موسسه طبق تعرفه داخل محدوده محاسبه شود.
4- آب بها نیز براساس تعرفه مسکونی محاسبه شود.
5- کلیه تاسیسات مربوطه شامل خط انتقال و شبکه توزیع و مخزن 5000 مترمکعبی پس از تست مجدد واگذار شرکت آبفا استان گردد.
6- با در نظر گرفتن موارد فوق شرکت آبفا در مهلت یکماه نسبت به نصب انشعاب اقدام نماید.

 

 

 


منبع خبر:            تعداد بازدید: تعداد مطالعه:396