استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

 


موقعیت جغرافیایی مجتمع تفریحی فرهنگی توریستی کوثر یزد

 


تاریخ ثبت: 1395/04/22

 

موقعیت جغرافیایی و مشخصات طرح مجتمع تفریحی فرهنگی توریستی کوثر یزد (بهمراه نام معابر و شماره قطعات فاز 1 و 2 اسکان موقت) در سیستم نقشه جهانی OpenStreetMap  

موقعیت جغرافیایی و مشخصات طرح مجتمع تفریحی فرهنگی توریستی کوثر یزد (بهمراه نام معابر و شماره قطعات فاز 1 و 2 اسکان موقت) در سیستم نقشه جهانی OpenStreetMap
 
http://www.openstreetmap.org/#map=14/31.8374/54.2459

 

 


منبع خبر: http://www.openstreetmap.org/#map=14/31.8321/54.2496           تعداد بازدید: تعداد مطالعه:1117