استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

نام گروه:مناقصه

شماره سندموضوعنوع آگهیواحد منتشر کنندهمهلت ارسال سندتعداد بازدید 
فراخوان شناسایی تولید کنندگان و فروشندگان سنگ جدول پرسی کارخانه ای تولیدی به روش ترارزیابیامور قرار داد ها1395/04/10 251

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/23

بازدید:251