استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

نام گروه:مناقصه

شماره سندموضوعنوع آگهیواحد منتشر کنندهمهلت ارسال سندتعداد بازدید 
طراحی و پیاده سازی سامانه مکان مبنای تحت وب KSR-WebGISمناقصه یك مرحله‌ایامورقرارداد ها1394/08/21 528

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/28

بازدید:528

احداث مخزن متعادل کننده و خط انتقال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر یزد (SBR) به تصفیه‌خانه تکمیلی و مخزن متعادل‌کنندهمناقصه دو مرحله‌ایامورقرارداد ها1394/08/14 691

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/13

بازدید:691