استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

نام گروه:مناقصه

شماره سندموضوعنوع آگهیواحد منتشر کنندهمهلت ارسال سندتعداد بازدید 
طراحی و پیاده سازی سامانه مکان مبنای تحت وب (WebGIS) شهرک هوشمند تفریحی فرهنگی توریستی کوثر ارزیابیامورقرارداد ها1394/06/31 968

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/08

بازدید:968