استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

نام گروه:مناقصه

شماره سندموضوعنوع آگهیواحد منتشر کنندهمهلت ارسال سندتعداد بازدید 
خرید سیستم هوشمند (اتوماسیون) آبیاری و فضای سبز عمومی و باغات فاز 2 اسکان موقت مجتمع فرهنگی ، تفریحی ، توریستی کوثر یزدارزیابیامورقرارداد ها1394/05/15 946

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:946