استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

نام گروه:مناقصه

شماره سندموضوعنوع آگهیواحد منتشر کنندهمهلت ارسال سندتعداد بازدید 
ارزیابی کیفی پروژه احداث کانال کنترل سیل و سازه های وابسته آن درمجتمع فرهنگی ، تفریحی و توریستی کوثر یزدارزیابیامورقرارداد ها1394/05/31 536

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/30

بازدید:536

فراخوان ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور جهت ایجاد شبکه غیر فعال نوری FTTX - فاز 1 و 2 مجتمع هوشمند تفریحی فرهنگی توریستی کوثرمناقصه یك مرحله‌ایفناوری اطلاعات1394/03/18 519

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/04

بازدید:519