استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

نام گروه:مناقصه

شماره سندموضوعنوع آگهیواحد منتشر کنندهمهلت ارسال سندتعداد بازدید 
ارزیابی تامین کنندگان سیستم های کنترل از راه دور شبکه آبیاری باغات و فضای سبز کوثرارزیابیامور قرار داد ها1393/12/26 521

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/13

بازدید:521